JANA SOUKUPOVÁ

Překlady polského jazyka Tłumacz języka czeskiego

Kvalita – Rychlost – Cena – Zkušenosti – Bezpečnost

SDL Trados Studio – všechny vaše překlady mám v paměti!

Jak správně objednat překlad?

Kdo jsem

Jmenuji se Jana Soukupová a překladům polského jazyka se profesně věnuji již od roku 1997. Jsem rodilý mluvčí.

Jana Soukupová | Překlady polského jazyka

Velmi si zakládám na kvalitě překladu, proto překládám výhradně do českého jazyka. Polštinu jsem však nemusela studovat. Pocházím z dvojjazyčné rodiny, s oběma jazyky jsem vyrůstala od narození. V Polsku jsem strávila velkou část svého dětství, avšak veškerá studia absolvovala v České republice.

V roce 2004 jsem úspěšně složila všeobecnou státní jazykovou zkoušku z polského jazyka (C1).
Od roku 2010 samostatně podnikám na základě živnostenského oprávnění v oboru překladatelská a tlumočnická činnost.

Překládám zejména technické a zadávací dokumentace, manuály, návody k obsluze strojů a výrobních linek, katalogy, letáky, smlouvy, obchodní a úřední korespondenci. Specializuji se na obory: vzduchotechnika, klimatizace, MaR, vytápění, chlazení, automatizace, výrobní technologie.

Pracuji v SDL Trados Studio 2019, překládám také projekty v memoQ WebTrans.

Vyřídím pro Vás telefonáty s polskými partnery.

Jak pracuji

  • Rychlost – překládám rychlostí přibližně 8-10 NS denně
    (NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer).
  • Kvalita – desítky spokojených zákazníků.
  • Cena – poskytuji slevy za opakování textů, množstevní slevy.
  • Zkušenosti – tisíce přeložených normostran.
  • Bezpečnost – můžete si být jisti, že Váš obsah je u mne v bezpečí. Veškerá data získaná od zákazníků považuji za důvěrná.

SDL Trados Studio

SDL TRADOS STUDIO

Díky použití nástroje CAT (ang. computer-aided translation) nemusím překládat tutéž větu dvakrát. Všechny vyhotovené překlady jsou uloženy v paměti (Translation memory).

Potřebujete-li pouze aktualizovat nebo jinak upravit již přeložený text, nemusíte změny složitě označovat. Platíte pouze za editaci textu.

Tento nástroj velmi urychluje vyhotovení zakázky a současně přináší velké finanční úspory. V žádném případě se však nejedná o strojový překlad! Veškeré texty do paměti ukládá překladatel.

Jak správně objednat překlad?

 

1Připravte si kompletní podklady ve finální verzi. Ideálně v editovatelné podobě (Word, Excel). Nemusíte se obávat ani formátů PDF nebo JPEG. Díky OCR (ang. Optical Character Recognition) nástrojům si překladatel ve většině případů poradí i s těmito formáty. V SDL Trados Studio lze pracovat také se soubory IDML a mnoha dalšími. 3Pošlete všechny materiály k náhledu překladateli. Uveďte co nejvíce informací, např. cílovou skupinu čtenářů, účel využití textů (leták, katalog, internetové stránky), požadovaný termín odevzdání, vlastní slovník pojmů (pokud požadujete). Překladatel na základě těchto podkladů vyhotoví nabídku, ve které budou obsaženy všechny nezbytné informace: počet normostran, základní cena, sleva za případné opakování nebo množstevní, předpokládaný termín vyhotovení. Nezapomeňte, že termín vyhotovení se počítá od data objednání překladu a platí pouze v případě, že překladatel nemá v tuto dobu jinou zakázku. Zkušený překladatel však dokáže svou vytíženost předem celkem přesně odhadnout. 2Dobře plánujte. Kvalitní překlad vyžaduje čas. Při plánování deadline projektu počítejte s časem na vyhotovení překladu. Zpočátku můžete množství textu pouze odhadnout a informovat se u překladatele, kolik času mu toto množství zabere. Překladatelé mají většinou zakázky předjednané na několik týdnů nebo měsíců předem. Nepropásněte svou šanci a zarezervujte si čas na vyhotovení překladu s dostatečným předstihem. 4Budete-li s nabídkou spokojeni, stačí překlad objednat. Zůstaňte však s překladatelem v kontaktu. Může se stát, že během překladu narazí na problém, který s vámi bude chtít konzultovat.

Více informací obsahuje příručka pro zadavatele překladů

 

reference

5 609 objednávek
28 547 normostran

Ceník

Standardní překlady účtuji podle počtu normostran
(NS, tj. 1800 znaků včetně mezer).
1 NS = 250 Kč
Překlady s velkým množstvím opakování účtuji podle počtu přeložených slov
(na základě analýzy z SDL Trados Studio).
1 slovo = 1 Kč
V nestandardních případech účtuji hodinovou sazbu
(např. časově náročné úpravy, titulky, telefonáty).
1 hodina = 550 Kč

Nejsem plátce DPH.

Uvedené ceny jsou orientační. Každou zakázku kalkuluji individuálně.